Zakotvěte bezpečně ve svojí práci

Zakotvěte bezpečně ve svojí práci

Dělat práci, co mě baví, je fajn věc. Může to být sebeobjevná, místy trnitější cesta, někdy vyžaduje odvahu podívat se na některé věci.
Cílem příspěvku je zamyslet se nad tím, čím je moje kariéra ovlivněna a jak mi pojem kariérová kotva může pomoci při plánování vlastní kariéry, co mi může říci o mně samém.
Autorem pojmu kariérová kotva je E. Schein. Ve své práci rozlišil celkem osm kariérových kotev. Lidé se podle něj identifikují nejčastěji jako lidé s jednou nebo dvěma kotvami. Kotvy mohou lidem umožnit rozpoznat jejich preference pro oblast práce a pomoci jim s plánováním jejich kariéry.  E. Schein říká, že lidé jsou šťastnější, pokud mohou žít v souladu s kariérovými kotvami a svojí prací.
Neexistuje ideální kotva, existuje jen ideální kotva pro daného jedince. Žádná z kotev není ani lepší, ani horší, umožňuje jen žít jiné kvality. V průběhu života se preference může měnit.

Technická / Funkční
Pokud je kotva umístěna v nějaké technické nebo funkční oblasti, obvykle tady lidé chtějí uplatňovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a dosahovat tak vyšší úrovně. Svoji identitu si velmi často odvozují z výkonu a odborných znalostí. Ostatní lidi mohou řídit v technické nebo funkční oblasti, avšak nemají zájem o řízení vlastního „byznysu“, neboť by museli opustit svoji „vlastní“ oblast, v které se cítí dobře, tedy. ,,oblast odborných znalostí“.

Manažerská – Kotva řízení
Lidé, kteří zakotví v této oblasti, budou spokojeni pouze v případě, že budou zastávat vysoké funkce v organizaci, která jim umožní integrovat a spojovat úsilí ostatních lidí. Zároveň se vyznačují silným pocitem zodpovědnosti za produkci nebo výkon organizace a mají potřebu „řídit ostatní“.

Autonomie / Nezávislost – Kotva svobody
Definovat si vlastní parametry práce a potřeba dělat si práci po svém je typická pro tuto kotvu. Pokud lidé pracují v určité organizaci, je pro ně velice důležité, aby měli v práci jistou míru flexibility. Naopak jim mnohdy činí problém přijmout organizační pravidla, která s nimi nejsou v souladu. Často hledají zaměstnání, v němž budou mít jistou „volnost“ ve způsobu realizace – např. poradenství nebo vyučování.

Bezpečnost / stabilita – Kotva jistoty
Hlavním zájmem je dosáhnout pocitu jistoty v práci. Hodnota může být definována prostřednictvím finančního zajištění nebo jistoty v zaměstnání. Lidé v této kotvě jsou většinou po celý život loajální jedné organizaci a často jednají ve prospěch zaměstnavatele za příslib udržení si daného zaměstnání. Nejdůležitější je pro ně jistota, daleko méně pak hodnoty a obsah práce.

Podnikatelská/Tvořivost – Kotva sebevyjádření
Potřebou lidí v této kotvě je vytvoření vlastní organizace. Důležité je pro ně umět překonávat překážky a nebát se riskovat. Chtějí dokázat světu, že disponují takovými schopnostmi, které jim umožní vytvořit vlastní podnik. Důkazem jejich snahy je poté pocit finanční úspěšnosti.

Služba – Kotva lepších zítřků
Důležitý je pocit spoluvytváření hodnot ve společnosti. Často je zde velké nadšení a energie pro vytváření ,,lepšího světa.“ Lidé mají silný pocit služby, pomoci druhým lidem. Mohou pracovat v různých odvětvích – životní prostření, pomoc druhým, zvýšení bezpečnosti lidí, péče o nemocné, vývoj nových léků…aj. Velice důležité je sdílení stejných hodnot v organizaci a pocit vlastní užitečnosti ostatním.

Čistá výzva – Kotva zdolání
Kariéra je zde vnímaná jako výzva. Lidé rádi překonávají soupeře, obtížné překážky nebo zdánlivě neřešitelné problémy. Cílem a tedy výzvou je uspět v problematické situaci. Jednoduchost je zde synonymum pro nudu. Jedinci se mohou uplatit v různých oblastech světa práce, nicméně tyto oblasti jsou charakteristické svojí komplexností, např. konzultant finančnictví se bude zajímat o klienty před bankrotem, jelikož tato situace se pro jiné už jeví jako nereálná, zoufalá a tedy neřešitelná.

Životní styl – Kotva synergie
Tato kotva v sobě integruje soulad rodinných, osobních potřeb jedince a požadavků kariéry. Vytváří jeden ucelený celek. Práce by měla poskytovat dostatek flexibility, aby umožnila sladit jednotlivé oblasti. Mnohdy jsou některé aspekty kariéry obětovány– např. cestování, časté stěhování, povýšení v případě jiného místa bydliště apod. Úspěchem je najít soulad mezi prací, kariérou a rodinným životem.

Další práce s kotvami
1. Zkoumejte, jak se víc dozvědět o sobě. Sledujte vlastní kariérové volby a hledejte, co stálo v pozadí. Učte se rozumět sami sobě.

2. Plánujte. Čím jsou ovlivněné Vaše vize, představy o ideální práci? Jak zajistit větší soulad mezi kariérou a osobním životem? Je něco, co můžete udělat, abyste byli v životě spokojenější?

3. Mluvte o tom, co vlastně potřebujete. S kým se můžete podělit o svoje postřehy? Myslíte, že Vaši blízcí znají Vaše preference ve vaší kariéře? Znáte naopak preference Vašich blízkých?

4. Buďte aktivní v řízení své kariéry. Hledejte cesty, jak se stát aktivním ve svém vlastním životě a hledejte práci, která Vám umožní žít Vaše kotvy.

Autor: Pavlína Vašátová