eva-uhrikova

Mgr. Eva Uhríková

Navigácia v povolaní, s.r.o. – Kariérny a biznis kouč, kariérový poradca a HR konzultant.

Venujem sa najmä individuálnemu koučingu v súvislosti s kariérovým smerovaním a kariérnym rastom. Organizujem a vediem aj otvorené skupinové workshopy. Prednášam na niektorých VŠ a vediem semináre zážitkového kariérneho poradenstva a kariérového koučingu.

Pomáham ľuďom nájsť si najvhodnejšie povolanie a firmám mať správnych ľudí na správnych miestach. Primárne sa zaoberám efektivitou a spokojnosťou ľudi vo svojej práci. Mojím profesným poslaním sa stalo sprevádzanie klientov pri hľadaní naplnenia a rovnováhy v profesnom živote.

Pôsobím tiež v oblasti consultingu a poradenstva personálnych procesov. Špecializujem sa na meranie a identifikovanie osobného potenciálu jednotlivca aj prostredníctvom Hogan psychodiagnostiky ako certifikovaný interpreter.

Som koučkou v systemickom na riešenie orientovanom prístupe (Solution Focused), absolvovala som koučovskú školu Erickson College International Vancouver, Canada, ročný výcik kariérového poradenstva Navigácie v povolaní švajčiarskeho kouča a lektora Thomasa Dienera a mnoho ďaľších seminárov v oblasti systemickej a na proces orientovanej psychológie.

Motto: „Staňte sa tým, kým ste. Rozviňte svoj potenciál a žite svoj život naplno.“

Viac na www.navigaciavpovolani.sk, [email protected]

Mgr. Pavlína Vašátová

Uvědomění si cesty – kariérový poradce a kouč. Věnuji se kariérovému poradenství, koučování a lektorování odborných a rozvojových kurzů.

Odbornou kvalifikaci si rozšiřuji a doplňuji o aktuální kurzy z oblasti kariérového poradenství (kurz CH-Q, kurz pro kariérové poradce pořádaný Občanským sdružením Aspekt…aj.).

Zaměřuji se na rozvoj jednotlivce, zejména pak na jeho dovednosti a kompetence a jejich uplatnění v profesní oblasti.

Ráda pracuji se zážitkovými metodami, jelikož jsou velice efektivní při uvědomování si ,,skrytých“ dovedností a kvalit.

Motto: ,,Každý z nás je povolán k nějaké konkrétní práci a přání tuto práci najít je vloženo do jeho srdce.“ Jalaluddin, perský mystik a básník, 12. stol. n. l

Více na www.pavlinavasatova.com, [email protected]

pavlina-vasatova_medium