Medzinárodný seminár Cross border vo Varšave

Medzinárodný seminár Cross border vo Varšave

V dňoch 14. – 15. 5. 2013 sa vo Varšave uskutočnil medzinárodný Cross Border seminár na tému “Metódy, techniky a nástroje pre diagnostiku kompetencii”. Program tvorili najmä prezentácie a praktické workshopy. Účastníkmi boli odborníci v oblasti kariérového poradenstva z desiatich krajín (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Švajčiarsko).

Mala som možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí a musím povedať, že bolo nielen zaujímavé, ale aj inšpirujúce. Rada sa učím nové veci a rozhodne som nebola sklamaná. Predovšetkým ma zaujímalo, aké metódy a úspešné postupy používajú kolegovia z iných krajín. Teším sa, že ich môžem priniesť svojim klientom a využiť vo svojej práci.

V galérii nižšie prikladám fotky z atmosféry hlavného mesta Poľska :)

Tradíciu medzinárodných seminárov „Cross border” založilo Euroguidance centrum založilo spolu s českými a rakúskymi partnermi v roku 2005. Cieľom je prekračovať geografické a mentálne hranice v oblasti kariérového poradenstva. V roku 2010 sa tento seminár konal v Bratislave a témou bola “Odborná starostlivosť o poradcov – Kto pomáha tým, ktorí pomáhajú”. (viac na webe saaic.sk)

V roku 2011 bola hlavná téma semináru tentokrát v Budapešti “Inovatívne nástroje a metódy v kariérovom poradenstve”. (viac na webe npk.hu) Pred rokom bol seminár na tému “Zručnosti pre riadenie kariéry” a konal sa v Blede.

Kompletný program a zaujímavé prezentácie z tohto roku nájdete na euroguidance.pl.