Courses

Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi

Dom sa stavia na pevných základoch –
čo tvorí základné kamene kariérového poradenstva? Nazrime spolu k východiskám dnešných svetových teórií a prenesme si ich poklady do praxe.Trvanie: zrušené pre 2017 od 9:00 hod – 17:00 hod

Hlavný lektor:Pavlína Vašátová

Adresa: …………

Cena: prezenčná časť 130 €

+ 1x Individuálna supervízia 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 5% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve

Zameranie sa na prácu so životným priestorom človeka, vnímanie komplexnosti a sociálneho systému človeka a jeho vplyv na výber a napĺňanie kariéryTrvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod – 17:00

Hlavný lektor:Pavlína Vašátová

Adresa:………

Cena: prezenčná časť 130 €

+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 5% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve

Zážitok ako cesta k profesijnému rozvoju, tvorivé metódy Thomasa Dienera, využívajúce prvky psychodrámy a na proces orientovanej psychológie, práca s priestorom a predmetmi na podporenie zážitku.Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod – 17:00

Hlavný lektor: Eva Uhríková

Adresa:………..

Cena: prezenčná časť 130 €

+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 5% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Koučovací prístup v kariérovom poradenstve

Metódy koučovania, jeho kľúčové aspekty prinášajúce „poklady“ do práce s ľuďmi, konkrétne postupy aplikovateľné v kariérovom poradenstve.Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod – 17:00

Hlavný lektor: Eva Uhríková

Adresa:……..

Cena: prezenčná časť 130 €

+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 5% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Aktivizačné a tvorivé metódy v KP

Ako stimulovať nespolupracujúceho klienta, ako zvýšiť motiváciu a podporiť človeka byť angažovaný vo svojom kariérnom riadení a rozvoji.
Ako hľadať rôzne možnosti práce aj netradičné, netradičným spôsobom.Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod – 17:00

Lektor: Eva Uhríková a Pavlína Vašátová

Adresa:……..

Cena: prezenčná časť 120 €

+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 8% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach

Špecifický a individuálne fokusovaný prístup – nácvik techník pre rôzne etapy rozvoja kariérnej cesty človeka.Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 8:30 hod – 17:00

Lektor: Eva Uhríková a Pavlína Vašátová

Adresa: ……

Cena: prezenčná časť 130 €

+ 1x Individuálna supervízia 25 €/hod

V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €

Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:

4 moduly – 5% = spolu 494 EUR

5 modulov – 7% = spolu 604,5 EUR

6 modulov – 10% = spolu 702 EURŠtudujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora – splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });