Pomôžme spolu ľuďom byť úspešnými a naplniť ich sen. Spoločnostiam mať správnych ľudí na správnych miestach.

  • Ste kariérový, či personálny poradca, kouč alebo konzultant a hľadáte inšpiráciu
  • Ste tréner, lektor alebo učiteľ a chcete priniesť nové pohľady a metódy do svojho štýlu
  • Pracujete s rozvojom ľudí a ich kariéry a túžite posilniť svoje kompetencie
  • Ste študent pracovnej psychológie a ďalších odborov venujúcich sa oblasti profesijného smerovania človeka
  • Zaujíma vás vlastný sebarozvoj a jeho aplikácia do života a práce

Ste na správnom mieste!

Výcvikom kariérového poradenstva získate nové poznatky, prístupy a pohľady na tému povolania a kariéry. Prihláste sa

Akreditovaný modulový vzdelávací program Ministerstvom školstva SR pod číslom akreditácie POA: 3389/2014/91/1 – prináša
ucelený výcvikový program pre ľudí pôsobiacich v rôznych oblastiach kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
eva-uhrikova

Mgr. Eva Uhríková

Navigácia v povolaní, s.r.o. – Kariérny a biznis kouč, kariérový poradca a HR konzultant. Venujem sa najmä individuálnemu koučingu v súvislosti s kariérovým smerovaním a kariérnym rastom.

pavlina-vasatova_small

Mgr. Pavlína Vašátová

Uvědomění si cesty – kariérový poradce a kouč. Věnuji se kariérovému poradenství, koučování a lektorování odborných a rozvojových kurzů.

Naše najbližšie termíny modulov

Apr
29

Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi

Dom sa stavia na pevných základoch – čo tvorí
Jún
17

Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve

Zameranie sa na prácu so životným priestorom človeka, vnímanie
Aug
05

Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve

Zážitok ako cesta k profesijnému rozvoju, tvorivé metódy Thomasa Dienera,
Sep
09

Koučovací prístup v kariérovom poradenstve

Metódy koučovania, jeho kľúčové aspekty prinášajúce „poklady“ do práce
Okt
14

Aktivizačné a tvorivé metódy v KP

Ako stimulovať nespolupracujúceho klienta, ako zvýšiť motiváciu a podporiť
Dec
02

Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach

Špecifický a individuálne fokusovaný prístup - nácvik techník pre

Názory účastníkov kurzov